|
|
Lån  


 
Ordbog
En ordbog er et opslagsværk, der indeholder sproglige og faktuelle oplysninger om et sprogs ordforråd med forklaringer på det samme sprog og/eller med oversættelse til et andet sprog. De fleste ordbøger ordner opslagsordene i alfabetisk rækkefølge, men nogle ordbøger ordner opslagsordene efter fagemner.

Man kan skelne mellem forskellige slags ordbøger:

* En etsproget (monolingval) ordbog behandler kun et sprog, fx Nudansk Ordbog
* En tosproget (bilingval) ordbog behandler to sprog, fx en dansk-engelsk ordbog
* En almensproglig ordbog behandler de almindelig ord i et sprog, fx dansk
* En fagordbog behandler sproget inden for et eller flere fagområder.
* En fagordbog, der behandler mange forskellige fag, fx en erhvervsordbog, kaldes en flerfagsordbog
* En ordbog, der behandler et enkelt fag, fx en juridisk ordbog, kaldes en enkeltfagsordbog
* En ordbog, der behandler en del af et fagområde, fx en kontraktretlig ordbog, kaldes en delfagsordbog

Den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med fagordbøger hedder fagleksikografi, som også hentyder til ordbogens forlængelse: et leksikon og en encyklopædi.

Den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med den teoretiske og praktiske udarbejdelse af ordbøger kaldes leksikografi, og kan inddeles i undergrupper, fx fagleksikografi, der er videnskaben om udarbejdelse fagordbøger. En person, der beskæftiger sig med teoretisk og/eller praktisk leksikografi kaldes en leksikograf.

Alle ordbøger er udarbejdet med det formål at opfylde en eller flere funktioner. Man skelner mellem to hovedtyper af ordbogsfunktioner. De kommunikationsrelaterede funktioner henviser til ordbogen som hjælpemiddel til at forstå tekster, producere tekster, revidere tekster eller oversætte tekster. De vidensrelaterede funktioner henviser til ordbogen som hjælpemiddel "hvis du vil vide mere" om et specifikt emne eller bare vil opbygge viden mere generelt. Når man skal udarbejde en ordbog, skal man sørge for, at ordbogens oplysninger passer til ordbogens funktion.

Kategorier på sider:

Blade Rejsebger Lyrik Leksikon Kogebog Brnebger Netbutikker Roman Ordbog Bger og blade Tegneserie Bestsellers Essay Boganmeldelser Billedbog Brnebog Brugte bøger Litteratur Lrebog Bger Encyklopdi Faglitteratur Novelle Drama Fagbger Fagbog Avis Sknlitteratur Boghandel Prosa


 Du er her: Boganmeldelser - Netannoncer Boganmeldelser -